Sjukjournalen via nätet

Journal via nätet – är det bra? Sverige har ambitionen att bli bäst i världen på e-hälsa, men vad innebär det? Och vad krävs för att e-hälsa ska lyckas? Sofie Wass har i sin doktorsavhandling undersökt hur e-hälsa kan upplevas både av patienter och av personal inom sjukvården. Det hon tittat lite extra på är ...

Sjukjournal

Journal via nätet – är det bra?

Sverige har ambitionen att bli bäst i världen på e-hälsa, men vad innebär det? Och vad krävs för att e-hälsa ska lyckas? Sofie Wass har i sin doktorsavhandling undersökt hur e-hälsa kan upplevas både av patienter och av personal inom sjukvården. Det hon tittat lite extra på är journalen via nätet.

Hon har också gjort en studie över vad som behövs för att innovationer inom e-hälsa ska kunna lyckas. En sak hon kunnat visa på är att det är viktigt att inte bara se e-hälsa som ett tekniskt alternativ, utan att det bedrivs som en organisationsförändring med samarbete mellan olika organisationer.

Patienternas syn

Patienter verkar överlag ha en positiv syn på att få tillgång till sin journal via nätet. En av de viktigaste sakerna är att patienterna i studien upplevt det som att de kunnat bli mer involverade i sin vård. De har förstått mer av vad som hänt och kunnat vara mer aktiva.  


Informationen de kunnat ta del av har dessutom fått betydelse på ett annat sätt. Patienterna i studien har nämligen upplevt det som att de kunnat få bättre relationer till den personal de träffat inom hälso- och sjukvården. Detta på grund av att de fått ta del av mer information och förstått mer av sin vård.

Vårdgivarnas syn

Personalen har också delvis en positiv syn på att patienter kan ta del av sina journaler via nätet. En sak som vårdgivarna i studien lyft fram var att det blir möjligt för patienter att kontrollera informationen. En annan sak är att patienter verkar bli mer benägna att följa ordinationer och rekommendationer.

Vårdgivarna i studien anser inte att patienterna blir mer involverade i sin vård, till skillnad från patienterna själva. Dessutom gav de uttryck för oro kring hur patienter ska kunna handskas med all den information som finns i en journal. De såg inte det som enbart positivt att informationen till patienterna ökade.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0