Socker som diagnosmetod

Socker för att upptäcka Alzheimers Alzheimers är en sjukdom som påverkar nervcellerna i hjärnan. Den som drabbas av sjukdomen får problem med att tolka omvärlden och får också problem med minnet. Det tar ofta tid innan sjukdomen upptäcks vilket gör det svårare att sätta in effektiv behandling i ett tidigt skede av sjukdomen. Idag används ...

Alzheimer

Socker för att upptäcka Alzheimers

Alzheimers är en sjukdom som påverkar nervcellerna i hjärnan. Den som drabbas av sjukdomen får problem med att tolka omvärlden och får också problem med minnet. Det tar ofta tid innan sjukdomen upptäcks vilket gör det svårare att sätta in effektiv behandling i ett tidigt skede av sjukdomen.

Idag används bland annat magnetkamera vid diagnosen. Vid undersökningen injiceras patienten med ett metallbaserat kontrastmedel för att läkaren ska kunna avgöra om patienten är sjuk i Alzheimer. Att spåra Alzheimers i ett tidigt stadium med magnetkamera är svårt och därför finns ett stort behov av metoder som detekterar sjukdomen tidigare.

Ny studie med socker som diagnosmetod

En ny internationell studie där bland annat forskare från Lunds Universitet har deltagit visar att socker skulle kunna användas för att spåra Alzheimers. Sockertekniken är varken beroende av kontrastmedel eller radioaktivitet vid röntgen vilket gör den mer skonsam och enklare för både vården och patienten.

Studien har fokuserat på att hitta ett sätt som gör det möjligt för vården att upptäcka sjukdomen redan innan några synliga symptom utvecklas. Eftersom socker är viktigt för hjärnans funktion fokuserade forskarna på att göra studier kring detta. De kunde visa att upptaget av socker i hjärnan förändras redan i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom.

Sockrets betydelse för diagnos av Alzheimers

I studien användes socker som kontrastmedel för att avgöra vem som var sjuk eller inte. Genom att testa hur olika personer i varierande åldrar tog upp socker i hjärnan kunde forskarna se tydliga skillnader. Den grupp av försökspersoner som hade Alzheimers absorberade socker långsammare än den grupp som var frisk.

Slutsatserna från studierna är mycket intressanta och kan förhoppningsvis användas kliniskt i framtiden. Än så länge behövs fler studier för att utveckla metoderna men då socker till exempel har använts som kontrastmedel för att detektera tumörer finns det goda möjligheter för att socker även ska kunna användas för Alzheimers inom vården.

Fördelar med enkel diagnosmetod

Socker som kontrastmedel vid upptäckt av Alzheimers är en billig och enkel metod. Både vården och patienterna har glädje av att slippa dyrare och jobbigare diagnosmetoder. En tidig upptäckt av Alzheimers gör det även möjligt att sätta in rätt behandling snabbt och förhoppningsvis minska onödigt lidande för patienten och anhöriga.

Än så länge är metoden med vanligt socker som medel för att detektera Alzheimers i ett tidigt forskningsstadium. Eftersom Alzheimers ökar över hela världen i och med bland annat ökad livslängd finns ett stort intresse från sjukvården och politiker i alla länder att fortsätta att utveckla enkla och billiga diagnosmetoder för Alzheimers.

Källa

  • https://www.lu.se/article/vanligt-socker-har-stor-potential-som-kontrastmedel-vid-detektering-av-alzheimers
Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0