Sovmorgon bra för betygen

Sovmorgonen ger bättre betyg Professor John Axelsson som är verksam vid Stressforskningsinstitutet är en av flera som slår fast att tonåringar kan prestera bättre och få högre betyg om de får starta sin skoldag senare på dagen. Han menar att det finns flera positiva effekter med att starta skoldagen senare för tonåringar. – Det kan ...

Sovmorgonen ger bättre betyg

Professor John Axelsson som är verksam vid Stressforskningsinstitutet är en av flera som slår fast att tonåringar kan prestera bättre och få högre betyg om de får starta sin skoldag senare på dagen. Han menar att det finns flera positiva effekter med att starta skoldagen senare för tonåringar.

– Det kan ses på bland annat förbättrad inlärningsförmåga och hälsan men även på högre betyg, säger John Axelsson i Vetenskapsradion på SR. Han menar att sömn är en förutsättning för att kunna lära sig. Sömnen är även viktig för hjärnan som utvecklar sig eftersom hjärnan under sömnen bearbetar ny information och det man har lärt sig.

Sovmorgon

Sömnbehov och dygnsrytm går hand i hand

Vidare berättar John Axelsson att det skiljer sig mycket mellan vuxnas och tonåringars dygnsrytm även med avseende till deras sömnbehov. Tonåringar kan ha ett sömnbehov som ligger uppemot 8-10 h/dygn och ibland kan det sträcka sig även så mycket som till 11 h/dygn.

Orsaken till det stora sömnbehovet beror på att tonåringars hjärnor befinner sig i en utvecklingsfas som är intensiv. Man ska också tillägga att tonåringar ofta även är utpräglade så kallade ”kvällsmänniskor” och gillar inte att vara vakna tidigt på mornarna. Detta förstärker även behovet av att ge tonåringarna det som de behöver, nämligen sovmorgon.

En utsövd hjärna är viktigt för inlärningen

Om man skulle jämföra en utsövd hjärna och en icke-utsövd hjärna skulle man nog kunna se skillnader. En utsövd hjärna är mycket bättre exempelvis på att kunna bearbeta olika typer av information men även att lagra denna, vilket då även leder till att man faktiskt kan lära sig mer.

John Axelsson beskriver en hjärna som har sovit som mer plastisk och att i hjärnan finns delar som är mer plastiska. Dessa plastiska delar kan lära sig nya saker och aktiveras mycket lättare om man sovit ordentligt och spelar därmed en stor roll för inlärningen. Om man inte har sovit tillräckligt, skapas sämre förutsättningar för inlärningen.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0