Plåster ska upptäcka hudcancer

Plåster ska upptäcka hudcancer Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige idag och förekomsten av framför allt malignt melanom ökar snabbt. För att analysera hudförändringar och avgöra om de är elakartade görs oftast ett mindre kirurgiskt ingrepp, biopsi, där en liten del av vävnaden tas bort och skickas på analys. Att upptäcka hudcancer ...

Hudcancer

Plåster ska upptäcka hudcancer

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige idag och förekomsten av framför allt malignt melanom ökar snabbt. För att analysera hudförändringar och avgöra om de är elakartade görs oftast ett mindre kirurgiskt ingrepp, biopsi, där en liten del av vävnaden tas bort och skickas på analys.

Att upptäcka hudcancer i ett tidigt skede är viktigt och biopsier är idag det mest tillförlitliga sättet. Samtidigt kostar biopsier samhället miljontals kronor varje år och en del av dem görs helt i onödan. Det här vill en forskargrupp vid Malmö universitet råda bot på genom att utveckla snabbare, enklare och billigare analysmetoder.

Vill hitta nya molekyler

I ett flerårigt projekt ska professor Tautgirdas Ruzgas, tillsammans med kollegorna Johan Engblom och Anette Gjörloff Wingren, arbeta med att identifiera molekyler som bara finns i huden när den är sjuk eller skadad. Genom att hitta dessa molekyler hoppas de kunna utveckla helt nya sätt att analysera hudförändringar utan kirurgiska ingrepp.

Den största utmaningen kommer att vara att förstå vilka nivåer av molekyler som finns i huden när den är sjuk, skadad eller drabbad av cancer. En viktig del av projektet kommer att vara att skilja nivåerna åt så att analysresultaten blir tillförlitliga – en hud med cancer ska kunna skiljas från en hud med andra skador eller sjukdomar.

Hoppas på snabbare och billigare analysmetoder

Efter att ha identifierat och kartlagt molekylerna hoppas forskarna i nästa steg att hitta nya sätt att analysera hudförändringar.

– Vi tänker oss ett plåster eller motsvarande, som placeras på huden där man misstänker att cancer utvecklas, för att på så sätt samla molekylerna och analysera dem, säger professor Ruzgas.

Projektet kommer att fortsätta till 2021 och ska resultera i en prototyp som kan gå vidare till kliniska tester. Ännu finns det ingen prognos för när ett plåster som upptäcker cancer kan finnas tillgängligt på marknaden men forskargruppen tror att deras forskning på sikt ska leda till att hudcancer upptäcks i ett tidigare skede.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0