Uppföljning av Covidvård

Lång återhämtning för covid-19-patienter efter intensivvård Covid-19 har utsatt den svenska sjukvården för en enorm prövning. Krislägesavtal har aktiverats och intensivvårdsplatserna i vissa delar av Sverige, bland annat Stockholm, riskerade att ta slut. Krisen är långt ifrån över. Nu börjar arbetet med eftervård för de patienter som var så pass sjuka att de behövde intensivvård. ...

Covid

Lång återhämtning för covid-19-patienter efter intensivvård

Covid-19 har utsatt den svenska sjukvården för en enorm prövning. Krislägesavtal har aktiverats och intensivvårdsplatserna i vissa delar av Sverige, bland annat Stockholm, riskerade att ta slut. Krisen är långt ifrån över. Nu börjar arbetet med eftervård för de patienter som var så pass sjuka att de behövde intensivvård.

Lång återhämtning väntar vissa av de patienter som drabbades värst av covid-19. Efter intensivvård kan både mental och fysisk återhämtning behövas. Ofta upplever dessa patienter hallucinationer och hemska minnen. Just nu pågår det en snabbutbildning för att sjuksköterskor ska vara redo att ta hand om dessa patienter och hjälpa dem efter intensivvården.

Snabbutbildning i två veckor

En två veckor lång utbildning av erfarna sjuksköterskor har påbörjats. Ansvarig för kursen är Karin Samuelson som själv är intensivvårdssjuksköterska. Hon är även verksam som forskare vid Lunds universitet. Utbildningen är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. Tolv sjuksköterskor utbildas åt gången och varje vecka startar en ny kurs.

Covid-19 innebär en stor omställning för samhället och tiden är knapp. Det är viktigt att snabbt kunna ställa om och möta de nya behoven inom sjukvården. Två veckor är en mycket kort tid för en utbildning och kursdeltagarna förväntas inte klara av att sköta den avancerade intensivvårdsutrustningen efter en avklarad utbildning.

Minnen av mardrömmar och hallucinationer

Karin Samuelson, som även är en av lärarna som undervisar kursen, har forskat om hur intensivvårdspatienterna mår under och efter behandlingen. Hennes forskning är specialiserad på patienter som vårdats i respirator och hur behandlingen har påverkat deras minnen. Studierna visar att många drabbas av hallucinationer, mardrömmar, ångest och symptom på posttraumatisk stress.

Patienter som upplevt stor oro under tiden i intensivvården är även de som hade svårast symptom efter avslutad behandling. Därför är det mycket viktigt att skapa trygghet för patienten redan under tiden på intensivvårdsavdelningen. Det är minst lika viktigt att noggrant följa upp de patienter som skrivs ut eftersom många upplever stora svårigheter efteråt.

Viktigt med uppföljning efter intensivvård

Efter intensivvård kan patienten uppleva en kombination av minnen och hallucinationer, vilket kan vara mycket skrämmande. Det är ytterst viktigt att posttraumatisk stress behandlas i tid annars kan patienten få men för livet. Sjuksköterskor kan hjälpa till genom att systematiskt föra dagbok och ställa frågor om minnesbilderna från intensivvården.

En månad efter utskrivningen bör ett uppföljande samtal äga rum för att förstå patientens behov. Förutom problem med hallucinationer, depression och ångest kan patienten även behöva besöka en sjukgymnast och dietist. Det är vanligt att rörelseförmågan försämras och att matlusten minskas. Varje patients behov är dock unikt och det är viktigt att de fångas upp.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0