30min allt som behövs!

Hög puls 30 minuter per dag

Att röra på sig är en av de viktigaste sakerna du kan göra för din hälsa och ditt välmående, det är alla överens om. Det man inte alltid är eniga om, är vilken motionsform som är effektivast, och på vilket sätt man bäst genomför sin dagliga motion.

Listan på sjukdomar som kan hållas borta och andra fördelar är lång, men det har inte varit helt kartlagt hur lite eller hur mycket motion som behövs. Motion betraktas idag av de flesta läkare som en medicin i sig självt och det kan till och med ordineras på recept till en patient.

Hur mycket är nog?

Enligt Carl Johan Sundberg, professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, finns det ingen annan behandlingsmetod som påverkar så många faktorer samtidigt i hälsosammare riktning. För många tar det dock alltför mycket tid, att planera in två till tre träningspass i veckan, och energin kan helt enkelt inte finnas där efter arbetsdagens slut.

Enligt rekommendationerna från myndigheterna bör vi alla vara fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen, med intensiteten av en rask promenad. Enligt Michael Sjöström, docent på institutionen för biovetenskaper och näringslära, råder osäkerhet kring vad rekommendationen innebär. Han menar att aktiviteten bör vara intensiv nog att man blir andfådd och inte utan svårighet, kan föra ett samtal.

Stavgång på promenaden

Svårt inse hur lite man rör sig

Enligt många undersökningar tror människor de rör sig mer än de faktiskt gör. Det kan handla om rent önsketänkande eller att man omedvetet överdriver sina prestationer. Enligt vissa undersökningar är bara en procent av befolkningen aktiva minst 30 minuter i en tillräckligt ansträngande nivå, för att nå de bästa hälsovinsterna.

Det är också stor skillnad inom befolkningen i stort vilka grupper som motionerar tillräckligt mycket. Socioekonomisk status har en stor påverkan på i vilken grad och vilket uttryck motionen ter sig. Högutbildade akademiker rör sig flitigt och den grupp som rör sig mest och de med minst utbildning minst. Den grupp som rör sig mest är mellangruppen.

Liten skillnad mellan könen

Forskning har visat att det är ingen eller liten skillnad mellan män och kvinnor, hur mycket man rör på sig. TIdigare har det ofta påståtts att män rör sig mer men det är alltså en myt. Även är kopplingen mellan hur pass aktiv någon är och kroppssammansättningen inte som man tidigare trott.

Kosten är troligare den bästa värdemätaren för att förklara viktuppgång hos individer. Men alla har allt att vinna på att röra sig mer, inte bara med tanke på kroppsvikten. Vilken typ av aktivitet som passar, måste utgå från var och en, så länge man håller rätt intensitet 30 minuter om dagen.

En lösning för de som inte riktigt hinner få in motionspassen är att börja med en fysisk aktivitet som både är rolig och nyttig. Det är något som Sveriges 600 000 golfspelare lyckas med och dödligheten är 40 procent lägre i denna grupp enligt Karolisnka institutet forskningsrapport.

Det motsvarar en ökad livslängd med 5 år.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0