Nyfödda Screenas

Screening -svaret på ett botemedel mot typ 1-diabetes?

Varje år insjuknar många i typ 1-diabetes och varför kan man fråga. Ingen vet men många vill ha svar. Därför erbjuds nu nyfödda att ingå i en screening för typ 1-diabetes och även celiaki.

Har det två olika sjukdomarna ett samband? Kanske kan screening ge svaret.

Att ge nyblivna föräldrar erbjudande om att låta sitt nyfödda barn få ingå i en screening avseende typ 1-diabetes men även celiaki, kanske kan upplevas som skrämmande för föräldrarna då tankarna kan fara iväg att ens barn kommer att drabbas. Därför är ett bra samarbete förlossningsvården med att ge information kring denna möjlighet jätteviktigt inför framtiden.

Varför får man typ 1-diabetes?

Att kunna ge ett svar är något som forskare önskar stort.
Helena Elding Larsson forskar inom området och är forskningsledare för studien POIn som står för Primär Oral Insulinterapi. Genom att erbjuda screening för nyfödda kanske gåtan kring diabetes kan lösas och få ett svar på varför kroppen angriper sitt eget immunförsvar.

Genom att erbjuda screening för barn som ingår i en riskgrupp för diabetes kan man med metoder, enligt denna forskningsstudie, utveckla en möjlighet att förhindra att sjukdomen bryter ut.

Vid ökad risk för typ 1-diabetes kan man, när barnet är några månader gammalt, låta kroppens immunförsvar få vänja sig vid insulin genom att tillföra barnet insulin oralt.

Varför får man celiaki?

Celiaki är liksom diabetes också en autoimmun sjukdom.
För att försöka förhindra att celiaki bryter ut använder man sig av studiens tre olika alternativ för detta. Det är glutenfri kost, Probiotika samt placebo för att se om något av dessa har en avgörande roll att förhindra barn inom denna riskgrupp att få sjukdomen.

Den forskning som Helena Elding Larsson driver kring dessa två autoimmuna sjukdomar gör att möjligheten till att finna svaret kan bli en verklighet. Idag är det runt ett fyrtiotal barn i södra Sverige som deltar men tanken är att det ska utökas i antal i hela Europa för att få en tydligare bild.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0