Krom

Krom

Vad är krom?

Krom hjälper kroppen att omsätta olika makronäringsämnen men hur stor betydelse det egentligen har vet man inte riktigt. Krom finns i vanliga fall naturligt både i jord, vatten och luft. Det gör att de flesta typer av livsmedel innehåller krom. Även dricksvattnet kan innehålla krom på vissa platser.

Varför behöver man krom?

Om krom behövs som essentiellt näringsämne i kroppen är lite oklart. Man kan dock genom provtagning se att kromet är med och hjälper kroppen att omsätta glukos. Det samverkar också i viss mån med insulin vilket kan göra att diabetiker behöver kontrollera sina nivåer av krom.

Hur mycket krom behöver man?

I näringsrekommendationer i norden finns inte några rekommenderade dagliga intag av krom. Institute of medicine i USA menar dock att det uppskattade tillräckliga intaget per dag är 25 mikrogram för kvinnor och 35 mikrogram för män. Mer än 300 µg/kg kroppsvikt per dag bör man dock inte äta.

Fullkorn

Vad ska man äta för att få i sig krom?

För att man ska få i sig krom kan det vara klokt att äta en varierad kost. Produkter som är rika på krom är bland annat fisk, fullkorn, kött, nötter, skaldjur och olika baljväxter. Även ål och torkade frukter kan vara bra.

Mat som innehåller Krom
  • Fullkorn
  • Fisk
  • Nötter
  • Kött
  • Nötter
  • Skaldjur
  • Baljväxter

Kan man få i sig för mycket krom?

Ja, man kan få i sig för mycket krom. Det kan till exempel handla om att man tar för många kosttillskott som innehåller krom, eller att man tar tillskotten trots att man har en bra och varierad kost. Krom oxiderar och de föreningar som bildas kan vara olika toxiska.

Hur kan en brist av krom uppstå?

Det är mycket ovanligt att drabbas av brist på just krom. Bara ett fåtal fall har kunna konstateras efter provtagning. Det krävs dock en mycket speciellt kosthållning för att en brist ska kunna uppstå. En brist under kort tid är dock troligen inte farlig.

Vilka symtom kan en brist ge?

Det har bara påvisats brist av krom hos människan i tre fall hittills och det har varit i situationer då de drabbade fått äta speciell kost under en mycket lång period. Några direkta symtom på brist av krom kan alltså inte uppges i dagens läge.

Kan man äta något substitut för krom?

Det har gjorts en hel del studier inom det här ämnet. Många av dessa menar att zink kan användas som substitut för krom i alla fall under en kortare tid. Man vet nämligen inte hur pass viktigt krom egentligen är för människans överlevnad.

Vad äter man vid en brist?

Om man trots allt får en brist på krom är det bra att börja äta en mycket mer balanserad kost med inslag av skaldjur och fullkorn. Om man inte kan eller vill äta de här sakerna kan man behöva ta kosttillskott för att få i sig krom.

Kan en brist av krom vara farlig?

En brist på krom i sig är inte farlig men den kan leda till att åldersdiabetes utvecklas om kroppen inte kan utnyttja blodsocker lika väl som innan. Åldersdiabetes kan vara allvarlig eller farlig om den inte kontrolleras och vid behov behandlas på rätt sätt.

Källor

Läs mer om vitaminer och mineraler

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 3.67