Vitamin B1 / Tiamin

Vad är tiamin?

Tiamin kallades förr för vitamin B1. Tiamin är ett viktigt näringsämne som används som hjälpmedel för kroppen att omvandla mat till energi. Tiamin var det första B-vitamin som forskare upptäckte och det är därför det har fått nummer 1 i sitt namn B1. Tiamin är vattenlöslig vitamin.

Varför behöver man tiamin?

Tiamin är viktig för kroppens ämnesomsättning av kolhyrdrater och protein. Alla vävnader i kroppen behöver tiamin för att fungera som de ska. Tiamin hjälper till att göra omvandlingen av adenosintrifosfat som är en molekyl som transporterar energi till cellerna. Tiamin påverkar inlärnings och uppfattningsförmågan och hjälper till att motverka stess.

Vitamin B1

Hur mycket tiamin behöver man?

Rekommenderat dagligt intag i milligram varierar med kön och ålder.

 • Under 1 år 0,4
 • 1-2 år 0,5
 • 2-5 år 0,6
 • 6-9 år 0,9
 • Flickor 10-14 år samt kvinnor över 61 år 1,0
 • Flickor 14-17 år, män över 61 1,2
 • Kvinnor och pojkar 10-13 år 1,1
 • Pojkar och män 14-30 år 1,4

Vad ska man äta för att få i sig tiamin?

Fläskkött, bönor, sparris, spanmål och inälvsmat är några exempel på bra källor till tiamin. Fågel, nötter, baljväxter, bröd, jäst och ris bidrar även till att man får i sig tiamin. Man kan även få i sig tiamin genom kosttillskott och multivitaminer.

Mat som innehåller Tiamin / Vitamin B1
 • Nötter
 • Baljväxter
 • Fågel
 • Bröd
 • Jäst
 • Ris
 • Kosttillskott
 • Multivitaminer

Kan man få i sig för mycket tiamin?

Det finns inga kända symtom vid överdosering av Tiamin. Skulle man mot förmodan få i sig för höga mängder av tiamin så kommer det eventuella överskottet att utsöndras tillsammans med urinen. Man behöver alltså inte känna sig orolig för att man ska få i sig för mycket av tiamin.

Kan man få brist på tiamin?

Tiaminbrist är ovanligt i Sverige, men det förekommer. De som ligger i riskzonen för att få brist är alkohloister, de som har anorexia samt personer med crohns sjukdom. Även för personer som genomgår dialys för njurarna eller tar loop-diuretiska finns bristrisk.

Vilka hälsoproblem kan brist leda till?

Två större hälsorisker som tiaminbrist kan leda till är beriberi och wernicke-korsakoff syndrom och orsakas av ansamling av pyrodruvsyra i blodet. Beriberi påberkar hjärtfunktionen, ögonrörelser och andning.

Wernickens påverkar nervsystemet, orsakar synskador och bristande muskelkoordination. Lämnas den obehandlad kan den leda till Korsakoffs syndrom som försämrar minnesfunktioner i hjärtan permanent.

Finns det livsmedel som kan leda till Tiamin brist?

Vissa matvanor eller livsmedel kan avbryta kroppens användning av tiamin och på så sätt leda till en brist. Detta kan vara att dricka mängder av kaffe eller te, detta gäller även koffeinfritt. Det kan vara att tugga tebland eller betelnötter samt att regelbundet äta rå fisk och skaldjur.

Vilka symptom får man vid brist?

Trötthet, irritation och nedstämdhet är några av de första tecknen på att man kan ha en tiaminbrist. Man kan även få sämre aptit, koncentrationssvårigheter, matsmältningsproblem och hudbesvär.

Allvarligare bristsymptom hos annars friska personer är däremot mycket ovanligt. Alkoholister är i riskzonen då de har sämre upptagningsförmåga.

När används tiamin?

Förutom behandlingen av bristsymptomen används tiamin även för att behandla åk-och sjösjuka, hjärtsvikt, epilepsi, minnesbesvär, trötthetssymptom, grön starr, bältros, ischias, hypotyreos, försämrad matsmältning, huvudvärk, MS, Lumbago, akoholcirros, avgiftning av bly, depression, sömnsvårigheter, ångest, alkoholavvänjning, schizofreni, nervositet, för att hålla borta mygg, smärta efter operation, stabilisering av aptiten, minskad trötthet, cirkulationsrubbningar med mera.

Källor

Läs mer om vitaminer och mineraler

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 1.00